Ρογγιά Τρικάλων, Σταθερή Παγίδα Γαλβανιζέ με Πατάρι

Ρογγιά Τρικάλων, Σταθερή Παγίδα Γαλβανιζέ με Πατάρι.

Αρμεκτικά Συστήματα Venter Προβατοτεχνική