Μεταχειρισμένο Αρμεκτικό Σύστημα 2Χ24/24 με προδιαγραφές για 2Χ24/48. Με Αυτόματο Πλύσιμο και Παγίδες Γρήγορης Εξόδου με Αυτόματο Τάισμα.
  Περιοχή Ημαθίας.

  Πληροφορίες: Τσιτινίδης Χρήστος
  Κιν.: 6947438584

  Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
  Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
  Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
  Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
  Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
  Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
  Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
  Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
  Μεταχειρισμένο αρμεκτικό

  No Comment

  Comments are closed.