Μεταχειρισμένο Αρμεκτικό Σύστημα 2Χ24/24 με προδιαγραφές για 2Χ24/48. Με Αυτόματο Πλύσιμο και Παγίδες Γρήγορης Εξόδου με Αυτόματο Τάισμα.
Περιοχή Ημαθίας.

Πληροφορίες: Τσιτινίδης Χρήστος
Κιν.: 6947438584

Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
Μεταχειρισμένο αρμεκτικό
Μεταχειρισμένο αρμεκτικό

No Comment

Comments are closed.

Loading...