Μεταχειρισμένο Αρμεκτικό Σύστημα 2Χ24/24 με προδιαγραφές για 2Χ24/48. Με Αυτόματο Πλύσιμο και Παγίδες Γρήγορης Εξόδου με Αυτόματο Τάισμα. Περιοχή Ημαθίας. Πληροφορίες: Τσιτινίδης Χρήστος Κιν.: 6947438584
Read More