Λοιμώδες έκθυμα αιγοπροβάτων

Λοιμώδες έκθυμα αιγοπροβάτων

Η Μηχανή Τεχνητής Γαλουχίας ως μέτρο πρόληψης της μετάδοσης του Λοιμώδους Εκθύματος των αιγοπροβάτων. (Μέρος Β)

Για την παρεμπόδιση μετάδοσης του λοιμώδους εκθύματος, συστήνεται η χορήγηση ποιοτικού υποκατάστατου γάλακτος (πρωτογάλατος) στα αμνοερίφια που αδυνατούν να θηλάσουν και να προσλάβουν στερεά τροφή, λόγω στοματίτιδας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εύκολα με τη βοήθεια μιας μηχανής τεχνητής γαλουχίας τόσο κατά τη περίοδο του θηλασμού όσο και του απογαλακτισμού συμβάλλοντας τόσο στην επαρκή σίτιση των αμνοεριφίων όσο και στη παρεμπόδιση μετάδοσης της νόσου από τη μητέρα στο νεογνό και το αντίστροφο κατά τον θηλασμό.

Λοιμώδες έκθυμα αιγοπροβάτων
Η Μηχανή Τεχνητής Γαλουχίας ως μέτρο πρόληψης της μετάδοσης του Λοιμώδους Εκθύματος των αιγοπροβάτων.

Τα οφέλη μιας μηχανής τεχνητής γαλουχίας είναι:

  • Πολύ καλή ανάπτυξη αμνοεριφίων μέχρι τον απογαλακτισμό και χωρίς καμία επίδραση στην πάχυνση των αμνοεριφίων.
  • Mείωση του κόστους από τις μαστίτιδες που μεταδίδουν τα νεαρά ζώα στις μητέρες τους κατά τον θηλασμό, καθώς και ελαχιστοποίηση της μετάδοσης ασθενειών από τις μητέρες.
  • Δεν μειώνεται η ποσότητα του γάλακτος της μητέρας λόγω του στρες του απογαλακτισμού.
  • Αυξημένη επιβίωση ορφανών, τρίδυμων και τετράδυμων ζώων.
  • Μείωση των απωλειών αμνοεριφίων ιδίως κατά τις χειμερινές γέννες.
  • Επαρκή διαθεσιμότητα και αύξηση του εμπορεύσιμου γάλακτος.

 

Βασδραβανίδης Χρήστος MSc Ζωοτέχνης Π.Δ.Μ. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων & Άγριας Πανίδας

Χρήστος Βασδραβανίδης 

MSc Ζωοτέχνης Π.Δ.Μ.
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.