Ζωοτεχνικό Τμήμα

Το Ζωοτεχνικό Τμήμα της Εταιρίας VENTER – Προβατοτεχνική αποτελεί ακόμα μία από τις Υπηρεσίες Υψηλής Ποιότητας που προσφέρουμε στους Έλληνες Κτηνοτρόφους.

Το Τμήμα έχει δημιουργηθεί με βάσει τις ανάγκες των σύγχρονων κτηνοτρόφων, και είναι προσαρμοσμένο στις συνθήκες των κτηνοτροφικών μονάδων της χώρας μας. Οι Υπηρεσίες λαμβάνουν χώρα στη μονάδα, με τακτές επισκέψεις και παράλληλα προσφέρετε ενδιάμεση τηλεφωνική υποστήριξη.

Οι Υπηρεσίες αυτές προσφέρονται με γνώμονα την αύξηση των κερδών μιας προβατοτροφικής ή αιγοτροφικής μονάδας στην Ελλάδα, μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας της μονάδας και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Οι βασικοί πυλώνες υποστήριξης εστιάζονται στον τομέα της ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, της ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, της ΥΓΕΙΑΣ και της ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ των ζώων της μονάδας, με σκοπό την άμεση και έμμεση κερδοφορία σε μία κτηνοτροφική μονάδα και την επίτευξη σταθερής παραγωγής.

Το Ζωοτεχνικό Τμήμα VENTER αποτελείται από έμπειρο προσωπικό καθώς επίσης και από εξειδικευμένο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Ορισμένες από τις βασικές Υπηρεσίες του Ζωοτεχνικού Τμήματος Venter είναι οι εξής:

  • Κατάρτιση σιτηρεσίων με εξειδικευμένο λογισμικό, που καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε μονάδας, λαμβάνοντας υπόψη την άριστη κάλυψη των αναγκών με γνώμονα το ελάχιστο κόστος και την υγεία των ζώων
  • Αύξηση της παραγωγής γάλακτος και βελτίωση των κύριων συστατικών του
  • Παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος εμβολιασμών της μονάδας
  • Γενικός έλεγχος της κτηνοτροφικής μονάδας (ελλείψεις, συμβουλές κλπ)
  • Σχεδιασμός και βελτίωση της αναπαραγωγής
  • Επίλυση διαφόρων προβλημάτων (τοπικά και τηλεφωνικά)

 

Επίσης, η εταιρία προσφέρει επιπλέον χρήσιμες υπηρεσίες όπως:

  • Έλεγχο Εγκυμοσύνης με συσκευή Υπερήχων τελευταίας τεχνολογίας, που προσφέρει υψηλή ευκρίνεια και αξιόπιστα αποτελέσματα
  • Έλεγχο Υποκλινικής Μαστίτιδας (ατομικά ανά ζώο) με διπλή ατομική εξέταση
  • Αναλύσεις γάλακτος
  • Αναλύσεις ζωοτροφών (Σε συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια)