Ποτίστρες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μεταλλικές γαλβανισμένες εν θερμό ποτίστρες με αυτόματο φλοτέρ, καπάκι Προστασίας του φλοτέρ  και πλαστική βάνα για εύκολη απορροή του νερού.
Η ποτίστρα προσφέρεται για χρήση μέσα στον στάβλο όσο και σε εξωτερικό χώρο.

Διαστάσεις:
1,25 Μέτρα
2,50 Μέτρα