Γεννήτρια Φορητή

Γεννήτρια Φορητή

Χαρακτηριστικά Γεννήτριας:

Πίνακας Ελέγχου: 2 Πρίζες σούκου, Θερμική Ασφάλεια, Βολτόμετρο, Φορτιστής Μπαταρίας 12A/10A.