Τεχνητός Θηλασμός

Μηχανή τεχνητού θηλασμού αμνοεριφίων


H μηχανή τεχνητού θηλασμού αμνοεριφίων αποτελεί το πλέον απαραίτητο εργαλείο για μια σταβλική εγκατάσταση

Γιατί αυξάνει την κερδοφορία της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

ΠΩΣ;

Η γαλακτοπαραγωγη αυξάνεται κατά 20 -40% λόγο αύξησης της διάρκειας της αρµεκτικης περιόδου. Καλύτερη ανάπτυξη των µικρών, µιας και όλα έχουν πρόσβαση σε κατά βούληση κατανάλωση γάλακτος. ( στην µηχανή τεχνητού θηλασµού όλα τα αρνιά θεωρούνται µονά ) Εξασφαλίζει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής για τα ενήλικα ζώα και για τα νεογέννητα.

Πρόσθετα οφέλη:

Mε την άµεση αποµάκρυνση των νεογέννητων από τις µητέρες τους, περιορίζουµε τον κίνδυνο εµφάνισης ασθενειών που αυτές µειώνουν την γαλακτοπαραγωγή τους. (Π.Χ. µαστίτιδα – λοιµώδες έκζεµα) Δυνατότητα υποστήριξης από 2 έως και 20 πιπίλες Αυτόµατο σύστηµα πλύσης Δυνατότητα επιλογής ρεύµατος – µονοφασική ή τριφασική λειτουργία Ικανότητα εξυπηρέτησης έως και 800 αµνοερίφια. Παλµική αντλία για την παροχή βιταµινών και ιχνοστοιχείων

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Δυνατότητες

 • Δυνατότητα παρασκευής µείγµατος από 2 έως 4 ltr / min

 • Εύκολη βαθµονόµηση (καλιµπράρισµα) αναλογίας σκόνης και νερού καθώς και έλεγχος αυτού

 • Ανάδευση και επανακυκλοφορία του έτοιµου γάλακτος ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µε ρυθµιζόµενους χρόνους 

 • Το δοχεία παρασκευής και ανάδευσης του γάλακτος (µίξερ) είναι βυθισµένο 

 • στο δοχείο θέρµανσης νερού (µπόιλερ) εξασφαλίζοντας την σταθερή θερµοκρασία του γάλακτος

 • Δοχείο θέρµανσης νερού 35ltr µε µονοφασικές ή τριφασικές αντιστάσεις

 • Δεξαµενή σκόνης γάλακτος , ειδικά σχεδιασµένη από πολυπροπυλένιο (για την αποφυγή υγροποίησης της ) χωρητικότητας 45 kg Αύξηση θερµοκρασίας κατά την διαδικασία πλύσης

 • Ανοξείδωτες βάσεις πιπίλας και θέσης ταΐσµατος από πολυπροπυλενίο για την αποφυγή τραυµατισµού των αµνοεριφίων

 •  Δυνατότητα ενηµέρωσης του παραγωγού για τις δόσεις σκόνης γάλακτος(kg/ηµέρα)

 • Δυνατότητα ενηµέρωσης του παραγωγού για την συνολική κατανάλωση σκόνης γάλακτος (kg/παρτίδα) Ενηµέρωση στην οθόνη της µηχανής της τρέχουσας διαδικασίας ανά πάσα στιγµή

 • Διαθέτει έναν στραγγαλιστή ανά δύο πιπίλες.

 • Έλεγχος και λειτουργία του συστήµατος βασισµένο σε PLC

 • Ο χειρισµός της µηχανής είναι µια πολύ εύκολη διαδικασία λόγο και του µενού που είναι στην ελληνική γλώσσα Όλοι οι σωλήνες είναι σιλικονούχοι

 • Ο σκελετός όπως και όλα τα µέρη της µηχανής αποτελούνται από ανοξείδωτο χάλυβα

 • Εργονοµικός σχεδιασµός και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σηµεία της µηχανής για την εύκολη συντήρηση όταν και εφόσον αυτή απαιτείτε

Καινοτοµία και για τα δύο µοντέλα Προοπτική εγκατάστασης αντλίας αυτόµατης λήψης υγρών συµπληρωµάτων διατροφής και όχι µόνο.Με αυτόν τον τρόπο βοηθάµε σηµαντικά στην ανάπτυξη και την υγεία των αµνοεριφίων ρίχνοντας το τελικό κόστος εξοικονοµώντας χρήµατα στον παραγωγό µας .