Αρμεκτικό Σύστημα στα Παλιάμπελα Βόνιτσας, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/24.

Αρμεκτικό Σύστημα στα Παλιάμπελα Βόνιτσας, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/24.