Αρμεκτικό Σύστημα στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εισόδου Γαλβανιζέ, 1×12/12.

Αρμεκτικό Σύστημα στην Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εισόδου Γαλβανιζέ, 1×12/12..