Αρμεκτικό Σύστημα στην Ελάτη Τρικάλων, Πατάρι με Σταθερή Παγίδα Γαλβανιζέ, Αυτόματο Τάϊσμα & Φορητό Αρμεκτικό Spartan 4 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion

Αρμεκτικό Σύστημα στην Ελάτη Τρικάλων, Πατάρι με Σταθερή Παγίδα Γαλβανιζέ, Αυτόματο Τάϊσμα & Φορητό Αρμεκτικό Spartan 4 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion