Αρμεκτικό Σύστημα στην Καλλιθέα Ιωαννίνων, Μοντέλο V-1488 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion,Αυτόματο Πλυντήριο, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου1Χ12/6 με αυτόματο τάισμα

Αρμεκτικό Σύστημα στην Καλλιθέα Ιωαννίνων, Μοντέλο V-1488 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion,Αυτόματο Πλυντήριο, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου1Χ12/6 με αυτόματο τάισμα