Αρμεκτικό Σύστημα στον Αμπελώνα Λάρισας, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/24

Αρμεκτικό Σύστημα στον Αμπελώνα Λάρισας, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/24