Αρμεκτικό Σύστημα στο Καστράκι Τρικάλων, Μοντέλο V-7670, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×12/12.

Αρμεκτικό Σύστημα στο Καστράκι Τρικάλων, Μοντέλο V-7670, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×12/12.