Αρμεκτικό Σύστημα στο Φελλί Γρεβενών, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×16/16

Αρμεκτικό Σύστημα στο Φελλί Γρεβενών, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×16/16