Μετακινούμενο Αρμεκτικό Σύστημα στο Μελισσουργείο Κιλκίς, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Ανοξείδωτη ποιότητας 304 (αντιμαγνητικό), 1×24/24 με προδιαγραφές για 1×36/36

Μετακινούμενο Αρμεκτικό Σύστημα στο Μελισσουργείο Κιλκίς, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Ανοξείδωτη ποιότητας 304 (αντιμαγνητικό), 1×24/24 με προδιαγραφές για 1×36/36