Μετακινούμενο Αρμεκτικό Σύστημα στο Βελεστίνο Βόλου, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multflexion, Παγίδα Σταθερής Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/24.

Μετακινούμενο Αρμεκτικό Σύστημα στο Βελεστίνο Βόλου, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multflexion, Παγίδα Σταθερής Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/24.