Αρμεκτικό Σύστημα στην Ασβεστόπετρα Πτολεμαϊδας, Μοντέλο V3640 με Inverter μετατροπέα του 220V σε 3x220V, 1X24/12

Αρμεκτικό Σύστημα στην Ασβεστόπετρα Πτολεμαϊδας, Μοντέλο V3640 με Inverter μετατροπέα του 220V σε 3x220V, 1X24/12