Αρμεκτικό Σύστημα στην Γκιώνα Ξάνθης, Μοντέλο V-3640 (χωρίς παγίδα), 1X24/12

Αρμεκτικό Σύστημα στην Γκιώνα Ξάνθης, Μοντέλο V-3640 (χωρίς παγίδα), 1X24/12