Αρμεκτικό Σύστημα στο Μικρό Βουνό Λάρισας, Μοντέλο V-3640 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×12/12

Αρμεκτικό Σύστημα στο Μικρό Βουνό Λάρισας, Μοντέλο V-3640 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×12/12