Αρμεκτικό Σύστημα στο Πεδινό Αμύνταιο, Πατάρι με Σταθερή Παγίδα και με Φορητό Αρμεκτικό Spartan 4 Slim με Ηλεκτρονικό Παλμοδότη

Αρμεκτικό Σύστημα στο Πεδινό Αμύνταιο, Πατάρι με Σταθερή Παγίδα και με Φορητό Αρμεκτικό Spartan 4 Slim με Ηλεκτρονικό Παλμοδότη