Αρμεκτικό Σύστημα στην Ροδιά Λάρισας, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, Παγίδας Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/24

Αρμεκτικό Σύστημα στην Ροδιά Λάρισας, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, Παγίδας Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/24