Αρμεκτικό Σύστημα στους Τοξότες Ξάνθης, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×18/18

Αρμεκτικό Σύστημα στους Τοξότες Ξάνθης, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×18/18