Milking System at Gkiona Xanthi, Model V-3640 (without animal trap), 1X24/12

Milking System at Gkiona Xanthi, Model V-3640 (without animal trap), 1X24/12

Loading...