Το istame είναι προϊόν Φροντίδας Μαστού για αρμεγώμενα ζώα όπως οι αγελάδες τα πρόβατα και οι κατσίκες

Φροντίδα Μαστού

Istame & Δοχείο Ψεκασμού