Системи за молзење

Со нашите иновативни идеи во нови технологии настанаа промени во целиот пазар.

Нашата визија се реализира од најдобрите тимови.

Производители сме на системи за молзење,за овци и кози, како и сервис за сите системи.

Фирмата Venter
Станува збор за удобни машини за молзење и лесни за користење, со квалитетна изработка.

Системи за молзење Серија V

ΤИновативните системи за молзење од Серија V, од Venter, ви овозможува една нова технологија на системите за молзење.

Подвижни системи за молзење

Иновативните подвижни системи за молзење од Venter се решението за подвижните стада.

Бокс за молзење од фирмата Venter ви понудуваат лесно прилагидување на вашите животни на машината за молзење.

Располагаме со техничка екипа
и потребна опрема
за целосна контрола.

Контактирајте не на
+389 77 908 797 / +302351092647
e-mail: info@ventergroup.gr