Μετακινούμενο Αρμεκτικό

  • Иновативните подвижни системи за молзење од Venter се решението за подвижните стада.

  • Големината на преносливите места за молзење може да има од 2 позиции и да го достигне до 24 позиции.

  • Посебен дизајн на платформа го прави лесно да се движите и да се инсталира во било кој простор.