Различни изборни на бокс за молзење

Избор на материјал на бокс за молзење
Избор за бокс за молзење со нерѓосувачки или галванизиран метал
Висококвалитетни материјали, нераѓосувачки (антимагнетик)
Голем избор на бокс за молзење од 6-48 позиции со обичен, автоматски и полуавтоматски систем и избор на систем за хранење со автоматско, полуавтоматско или рачно хранење

Loading...