Спартан 2 Подвижен систем за молзење

Подвижниот систем за молзење Спартан 2, може да се најде на 3 модели:

1. Пневматски пулсатор: работи со вакум систем

2. Електронски пулсатор: работи со вакум и електронски систем посовремен од пневматски пулсатор, посигурен со поолема стабилност.

3. Електронски пулсатор + Multiflexion систем
Системот Multiflexion е систем за наизменично молзење на градите (за разлика од класичните, каде молзењето се врши во исто време. Системот е за 25% поголема брзина + да се направи најквалитетниот процес за молзење.

Технички карактеристики на Спартан 2:

  • 240lit пумпа
  • Сите црева се силиконски
  • GR12 градни пумпи
  • V-300- вентил на градна пумпа
  • Серворегулатор Flaco Шпанија
  • Пулсатор пневматски 50/50 Flaco Шпанија
  • Када проѕирна 30lit Гратче Италија
  • Количка: нерѓосувачка 304 Вентер – Грција
  • Можност за елктронски пулсатор или пулсатор Multiflexion систе

Предности: Сервис, делови, поддршка