Спартан 4 SLIM
Подвижен систем за молзење

Подвижниот систем за молзење Спартан 4, може да се најде на 3 модели:

1. Пневматски пулсатор: работи со вакум систем

2. Електронски пулсатор: работи со вакум и електронски систем посовремен од пневматски пулсатор, посигурен со поолема стабилност.

3. Електронски пулсатор + Multiflexion систем
Системот Multiflexion е систем за наизменично молзење на градите (за разлика од класичните, каде молзењето се врши во исто време. Системот е за 25% поголема брзина + да се направи најквалитетниот процес за молзење.

Технички карактеристики на Спартан 4:

375lit пумпа
Сите црева се силиконски
GR12 градни пумпи
V-300- вентил на градна пумпа
Серворегулатор Flaco Шпанија
Пулсатор пневматски 50/50 Flaco Шпанија
Када проѕирна 30lit Гратче Италија
Количка: нерѓосувачка 304 Вентер – Грција
Можност за елктронски пулсатор или пулсатор Multiflexion систе

Предности: Сервис, делови, поддршка

Loading...