V7670- СИСТЕМ ЗА МОЛЗЕЊЕ

Иновативниот систем за молзење V7670 од Venter, Ви дава една нова технологија на системите за молзење.
Системот за молзење V7670 нуди многу опции на стандарната опрема.

Вклучува:

 • Систем за молзење multyflexion технологија

 • Централен пулсатор со иновативен систем со периодични пулсови

 • Најсовремена перална со автоматско дозирање на детергенти

 • Електронски и автоматски влез на воздух на процесот на миење

 • Елктронски и автоматски на зголемување на вакум на процесот на миење (Vacum Rice)

 • Градни пумпи GR12 со автоматски вентил V300

 • Сите црева за млеко се правени од силикон

 • Електрична табла и функција на системот со 24 волти

[слики]

Систем за молзење V Multiflexion
Системот за молзење V Multiflexion е една иновација на процедурата на молзење.

Multiflexion молезење нуди:

 • 25% побрзо молзење

 • зема повеќе млеко од проблематичи овци/кози за разлика од класичните системи за молзење

 • му дава олеснување на животното за едно полесно и побрзо молзење бидејки Multiflexion систем е една врста на масажа за градите на овците/козите.

Пумпа за гради GR12

GR12 нуди брзо и нежно, внимателно молзење.

Автоматски вентил V-300

Централен пулсатор

-Централниот пулсатор на Venter е програмиран со електронски чип за голема издржливост и точност на командите.
-Вклучена е команда за поставки

Систем за перење

Станува збор за автоматски систем за перење кој дава безбедно и квалитетно миење.

Детергенти

Acid Active

 • Детергентна киселини со висок квалитет
 • Нето: 23,7 kg
 • Разредување 0,4% – 1%
 • Температура: 40C – 60C

Alkali Active

 • Алкален детергент со висок квалитет
 • Нето: 25kg
 • Разредување: 0,4% – 1%
 • Температура: 40C – 60C

Систем за перење Menu

Air Injector

Vacuum Rise

Laundry Case

RDS

Вакум пумпа

Електрична табла од системот за молзење

Loading...