Λογότυπο με πρόβατο και αίγα. Λύσεις γάλατος

Μυλοχαρμανιέρες

Venter Προβατοτεχνική Μυλοχαρμανιέρες

Γενικά Χαρακτηριστικά Μυλοχαρμανιέρας:

Μύλοχαρμανιέρα 500kg:
Χαρμανιέρα με 4HP Μοτέρ και Κυλινδρόμυλο 5,5Hp, με 25cm Κύλινδρα (δυνατότητα κοπής 3 t/h ) με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τριφασικό.

Μύλοχαρμανιέρα 1000kg:
Χαρμανιέρα με 5,5HP Μοτέρ και Κυλινδρόμυλο 5,5Hp, με 25cm Κύλινδρα (δυνατότητα κοπής 3 t/h ) με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τριφασικό.

Μύλοχαρμανιέρα 1000kg:
Χαρμανιέρα με 5,5HP Μοτέρ και Κυλινδρόμυλο 12Hp, με 40cm Κύλινδρα (δυνατότητα κοπής 6 t/h ) με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τριφασικό.

Μύλοχαρμανιέρα 2000kg:
Χαρμανιέρα με 5,5HP Μοτέρ και Κυλινδρόμυλο 15Hp, με 40cm Κύλινδρα (δυνατότητα κοπής 6 t/h ) με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τριφασικό.

Μύλοχαρμανιέρα 3000kg:
Χαρμανιέρα με 10HP Μοτέρ και Κυλινδρόμυλο 15Hp, με 40cm Κύλινδρα (δυνατότητα κοπής 6 t/h ) με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τριφασικό.