Αρμεκτικά Συστήματα Προβάτων & Αιγών Venter

  Μυλοχαρμανιέρες

  Venter Προβατοτεχνική Μυλοχαρμανιέρες

  Γενικά Χαρακτηριστικά Μυλοχαρμανιέρας:

  Μύλοχαρμανιέρα 500kg:
  Χαρμανιέρα με 4HP Μοτέρ και Κυλινδρόμυλο 5,5Hp, με 25cm Κύλινδρα (δυνατότητα κοπής 3 t/h ) με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τριφασικό.

  Μύλοχαρμανιέρα 1000kg:
  Χαρμανιέρα με 5,5HP Μοτέρ και Κυλινδρόμυλο 5,5Hp, με 25cm Κύλινδρα (δυνατότητα κοπής 3 t/h ) με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τριφασικό.

  Μύλοχαρμανιέρα 1000kg:
  Χαρμανιέρα με 5,5HP Μοτέρ και Κυλινδρόμυλο 12Hp, με 40cm Κύλινδρα (δυνατότητα κοπής 6 t/h ) με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τριφασικό.

  Μύλοχαρμανιέρα 2000kg:
  Χαρμανιέρα με 5,5HP Μοτέρ και Κυλινδρόμυλο 15Hp, με 40cm Κύλινδρα (δυνατότητα κοπής 6 t/h ) με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τριφασικό.

  Μύλοχαρμανιέρα 3000kg:
  Χαρμανιέρα με 10HP Μοτέρ και Κυλινδρόμυλο 15Hp, με 40cm Κύλινδρα (δυνατότητα κοπής 6 t/h ) με πλήρη ηλεκτρολογικό πίνακα τριφασικό.