Άγιος Σπυρίδωνας Πιερίας.  Αρμεκτικό Μηχάνημα με  Κάδους, 6 γραμμές γάλακτος

Άγιος Σπυρίδωνας Πιερίας.
Αρμεκτικό Μηχάνημα με Κάδους, 6 γραμμές γάλακτος. Ηλεκτρονικούς Παλμοδότες και Σύστημα Αρμέγματος MultyFlexion. Ενιαίο Πλυντήριο του μηχανήματος.
Σταθερή Παγίδα 12 θέσεων με σύστημα κλειδώματος σε σειρά.