Αθάνι Λευκάδας   Αρμεκτικό Μηχάνημα 1Χ1212, Μοντέλο V-1488

Αθάνι Λευκάδας

Αρμεκτικό Μηχάνημα 1Χ1212, Μοντέλο V-1488 με Σύστημα Αρμέγματος MultyFlexion.
Παγίδα Γρηγόρης Εξόδου με Αυτόματο Τάισμα.