Ανατολικό Κοζάνης  Αρμεκτικό Μηχάνημα 1Χ16/16 Μοντέλο V-1488

Ανατολικό Κοζάνης
Αρμεκτικό Μηχάνημα 1Χ16/16 Μοντέλο V-1488 και Σύστημα Αρμέγματος MultyFlexion.
Παγίδα Γρηγόρης Εξόδου με Αυτόματο Τάισμα.