Αρμεκτικό Σύστημα στα Κρανιά Πρέβεζας, Μοντέλο V-Start, 1×24/12. (Η παγίδα δεν είναι Venter).

Αρμεκτικό Σύστημα στα Κρανιά Πρέβεζας, Μοντέλο V-Start, 1×24/12. (Η παγίδα δεν είναι Venter).

Loading...
Αρμεκτικά Συστήματα Venter Προβατοτεχνική