Αρμεκτικό Σύστημα στην Κρηστώνη Κιλκίς, Μοντέλο V-Start, 1×20/10 (η παγίδα δεν είναι της Venter)

Αρμεκτικό Σύστημα στην Κρηστώνη Κιλκίς, Μοντέλο V-Start, 1×20/10 (η παγίδα δεν είναι της Venter)