Αρμεκτικό Σύστημα στον Άγιο Γεώργιο Βόλου, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/24

Αρμεκτικό Σύστημα στον Άγιο Γεώργιο Βόλου, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/24