Αρμεκτικό Σύστημα στον Άγιο Χαράλαμπο Κιλκίς, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/12.

Αρμεκτικό Σύστημα στον Άγιο Χαράλαμπο Κιλκίς, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×24/12.

Loading...