Αρμεκτικό Σύστημα στον Ακροπόταμο Θεσσαλονίκης, Μοντέλο V-7670, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×16/16.

Αρμεκτικό Σύστημα στον Ακροπόταμο Θεσσαλονίκης, Μοντέλο V-7670, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×16/16.

Loading...