Αρμεκτικό Σύστημα στο Μαυρονέρι Κιλκίς, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, 1×24/12 (Η παγίδα δεν είναι Venter).

Αρμεκτικό σύστημα στο Μαυρονέρι Κιλκίς, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, 1×24/12 (Η παγίδα δεν είναι Venter).

Loading...