Βροντού Πιερίας  Αρμεκτικό Σύστημα 1Χ24/24,  Μοντέλο V-7670

Βροντού Πιερίας
Αρμεκτικό Σύστημα 1Χ24/24,
Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμέγματος
MultyFlexion.
Ανοξείδωτη Παγίδα Γρηγόρης Εξόδου με Αυτόματο Τάισμα