Θήβα   Αρμεκτικό Μηχάνημα 1Χ24/24, μοντέλο V-1488

Θήβα

Αρμεκτικό Μηχάνημα 1Χ24/24, μοντέλο V-1488 με Αυτόματο Πλυντήριο.
Παγίδες Γρήγορες Εξόδου με Αυτόματο Τάισμα.