Καρβουνάρι Θεσπρωτίας Αρμεκτικό Σύστημα 1Χ1212, Μοντέλο V-7670

Καρβουνάρι Θεσπρωτίας
Αρμεκτικό Σύστημα 1Χ1212, Μοντέλο V-7670 και Σύστημα Αρμέγματος Multyflexion.
Παγίδα Γρηγόρης Εξόδου με Αυτόματο Τάισμα.