Μολόχα Κοζάνης  Αρμεκτικό Μηχάνημα 1Χ16/16 Μοντέλο V-1488

Μολόχα Κοζάνης
Αρμεκτικό Μηχάνημα 1Χ16/16 Μοντέλο V-1488 με Σύστημα Αρμέγματος MultyFlexion.
Παγίδα Γρηγόρης Εξόδου με Αυτόματο Τάισμα.