Αρμεκτικό Σύστημα στο Καλλίθηρο Καρδίτσας, Μοντέλο V-3640 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×24/12 , (η παγίδα δεν είναι της Venter)

Αρμεκτικό Σύστημα στο Καλλίθηρο Καρδίτσας, Μοντέλο V-3640 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×24/12 , (η παγίδα δεν είναι της Venter)

Loading...