Αρμεκτικό Σύστημα στις Καστανιές Κιλκίς, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion, 1×12/12

Αρμεκτικό Σύστημα στις Καστανιές Κιλκίς, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion, 1×12/12.

Loading...