Αρμεκτικό Σύστημα στις Καστανιές Κιλκίς, Μοντέλο V-3640 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×24/12

Αρμεκτικό Σύστημα στις Καστανιές Κιλκίς, Μοντέλο V-3640 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×24/12

Loading...