Αρμεκτικό Σύστημα στην Κεραμωτή Καβάλας, Μοντέλο V-3640 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×36/18

Αρμεκτικό Σύστημα στην Κεραμωτή Καβάλας, Μοντέλο V-3640 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×36/18

Loading...