Αρμεκτικό Σύστημα στη Σιταριά Φλώρινας, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×18/18.

Αρμεκτικό Σύστημα στη Σιταριά Φλώρινας, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×18/18.

Loading...